Publicaties

1. Jaarboek

De kring verzorgt de uitgave van een jaarboek die artikelen over de Torhoutse en regionale geschiedenis bevatten.
Het eerste jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring Het Houtland -Torhout verscheen in 1973. Voordien waren reeds 14 jaargangen (1959-1972) van het driemaandelijkse tijdschrift Het Houtland verschenen onder redactie van de Hr. Roger Haelewyn. De kring verzorgt de uitgave van een jaarboek die artikelen over de Torhoutse en regionale geschiedenis bevatten. Het jaarboek heeft de naam 'Het Houtland'.
Voor de inhoud van het jaarboek verwijzen we naar de artikelendatabank van Heemkunde West-Vlaanderen. Daar kan je ook de Torhoutse bijdragen terugvinden via trefwoord, auteur,...

2. Folder Oude begraafplaats

In 2007 werkte de heemkring mee aan de folder over de oude begraafplaats. De folder is uitgeput.

3. Brochure André Taeckens

In 2009 ontwikkelde de heemkring een brochure in samenwerking met de stad Torhout en de Vriendenkring Kunst Houtland (VKH) over het leven en werk van André Taeckens. Aanleiding vormde de geboorte van deze Torhoutse kunstenaar in 1909.
De brochure is uitgeput.

4. Brochure 16de eeuwse toponiemen in landelijk Torhout

Als deel van het project '16de eeuwse toponiemen in landelijk Torhout' werd een brochure uitgegeven.

5. Procesbundels van het Brugse Vrije, deel 3

Laurent Inghelbrecht en Anne-Marie Van Basselaere ontsluiten al jaren burgerlijke processen die werden uitgevoerd door de schepenbank van het Brugse Vrije.
In het derde deel van hun inventaris van de verzameling processtukken zijn maar liefst 8.000 stukken opgenomen. De processen bieden ons een weg tot unieke aspecten van de maatschappij in onze omgeving: ze handelen over landpacht, verkochte dieren, het leven van de inwoners, conflicten,... Iederen met interesse voor genealogie, heemkunde, geschiedenis vindt er een schitterende verscheidenheid aan informatie die het verhaal, de stamboom, ... zoveel rijker maakt. Voor bibliotheek of documentatiecentrum vormt de inventaris een must.

Wie zich dit deel of eerdere delen wenst aan te schaffen, neemt daartoe contact op met de secretaris van de kring. (rechts bovenaan deze pagina)