Bestuur

Decorte Marc
Decramer Gilberte - secretaris
Deman Paul - penningmeester - redactie jaarboek
Derous Jean-Michel
Geers Guido - ondervoorzitter - contactpersoon werkgroep oude begraafplaats
Persyn Kurt - ICT-verantwoordelijke - contactpersoon werkgroep wereldoorlogen
Pyck Maurits
Vandeginste Hendrik - voorzitter - contactpersoon werkgroep archieven - redactie jaarboek
Verdonck Jan - redactie jaarboek