Werkgroepen

De heemkring heeft een werking met werkgroepen. In deze werkgroepen is er altijd plaats voor jouw engagement. Aarzel niet om vrijblijvend meer te vernemen via 'contact', rechts bovenaan.
Archeologie
Archieven
Oude begraafplaats
Wereldoorlogen


Archeologie

De werkgroep archeologie wil graag meer aandacht voor de bodemschatten van Torhout. Onze stad is één van de vroegste woonkernen in de verre omgeving. De bodem houdt dan ook meer dan één verhaal verborgen.
In de werkgroep ligt de aandacht voornamelijk op veldprospectie. Echte opgravingen zijn er meestal niet bij. De werkgroep werkt nauw samen met Raakvlak.


Archieven

In 2006 ging de werkgroep 'Archieven' van start. Binnen de werkgroep werden een aantal, relatief grootschalige projecten opgezet.
- Het leveren van referenties naar bouwplannen, nuttig voor het opstellen van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van Torhout van de overheidsdienst Onroerend Erfgoed, de opvolger van Monumenten & Landschappen. Het liet toe om van bepaalde gebouwen de architecten terug te vinden, de bouwperiodes accurater te bepalen, en eventuele wijzigingen aan gebouwen op te merken.
- Nadere toegang op Staten van goed en wezerijakten.
- Fiches van de gemeenteraadsverslagen worden omgezet naar een bruikbare klapper.
-Omdat (o.a.) stamboomonderzoekers de registers als essentiële bron raadplegen acht de werkgroep het nuttig om de inhoud van de bevolkingsregisters digitaal te verwerken. De bevolkingsregisters van 1811 tot 1920 werden al ingevoerd.
- Sinds enige tijd maken we een databank van de leerlingen van de lagere en middelbare afdeling van het Sint-Jozefsinstituut.
- We zijn gestart met een project betreffende notariaatsarchieven.


Oude begraafplaats

Torhout heeft in de loop van zijn geschiedenis meerder begraafplaatsen gehad. De begraafplaats langs de Bruggestraat bevat zonder twijfel op dit ogenblik de grootste erfgoedwaarde. Maar er bestaat er geen goede inventaris van wat er zich allemaal bevindt in deze erfgoedschatkamer. De werkgroep gaat aan de slag om meer te weten over dit erfgoed (afmetingen, personen, symboliek,...)

Wereldoorlogen

De werkgroep 'Wereldoorlogen' heeft al een aantal projecten gekend.
-Met ondersteuning van de werkgroep interviewden leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut-College getuigen van de Tweede Wereldoorlog.
-Er werd een tentoonstelling over voedsel tijdens de Eerste Wereldoorlog opgezet in de bibliotheek.
-Momenteel wordt vooral ingezet op het maken van een tijdslijn van de Eerste Wereldoorlog. Daarin proberen we in het kort te vatten wat er gebeurde in Torhout. 
De tijdslijn is terug vinden via deze link: www.heemkunde-torhout.be/tijdslijn
- Men overweegt op iets langere termijn een project rond de luchtoorlog boven Torhout.

Als je zin hebt om je steentje bij te dragen, neem dan zeker contact op!