Projecten

'Vlaggen in Nood'

We slaagden erin om een projectrekening te openen bij de Koning Boudewijnstichting. Zij begrepen de grote waarde van het restauratieproject en lieten op die manier toe schenkers te zoeken voor ons project. Ondertussen zochten we steun bij de provincie en de stad. Na het invullen van de nodige aanvraag en het verschaffen van allerlei informatie over ons project werd de steun ook toegezegd.


Wij voorzagen nog niet voldoende geld te hebben verzameld en spraken het bedrijfsleven aan. In totaal werden 22 sponsors aangetrokken.


Nog steeds was er veel geld nodig om dit project slaagkansen te geven. Het bestuur besliste om een eetfestijn te organiseren. Ruim 70 personen deden zich te goed aan kip en dat in een aangename sfeer. Dat we ondertussen ook centen voor het project hadden, was natuurlijk mooi meegenomen. De restauratie kon van start gaan. Een restauratrice begon met haar deel van het project. Nu en dan kregen we een voorproefje van een gerestaureerd deel binnen het bestuur te zien. Een bezoek aan het atelier waar alles gebeurde, was bijzonder leerrijk en nam alle twijfels weg. Het project zou slagen.


Tot slot moest er gekozen worden voor een goed opbergsysteem. Sommige vlaggen zijn, ondanks het feit dat ze geconsolideerd zijn, nog zwak. Zij werden geplaatst op een polycarbonaatplaat. Op deze plaat zijn onder een katoenen doek synthetische watten aangebracht. Daarop werd de vlag zelf bevestigd. De Sint-Lutgardis- en Sint-Crispijnsvlag hebben aan beide kanten een interessante afbeelding. Wanneer we deze vast op plaat bevestigen, is één kant voor lange tijd onzichtbaar. Daarom worden zij bewaard op een rol. Deze rol is net als de platen met katoen en synthetische watten bekleed.


Voor alle vlaggen werd een hoes in tyvek gemaakt. De hoezen komen dan in een metalen rek terecht. Dit rek moest speciaal op maat gemaakt worden, want iedere vlag is anders en blijkbaar bestaat er ook geen standaard-vlaggenrek. Voor de rollen werden de dragers op de juiste afstand gezet. Op die manier dragen zij de rol zonder dat de vlaggen zelf druk ondergaan. Door het rek zijn we zeker dat de vlaggen in de toekomst optimaal kunnen worden geconserveerd.


Op 26 april 2009, Erfgoeddag, werd de tentoonstelling van de vlaggen en de achterliggende verenigingen in het Cultureel Centrum de Brouckere geopend. Het thema van de Erfgoeddag,'Uit Vriendschap', leende zich uitstekend om de verenigingen waar vriendschappen vaak ontstonden, in de kijker te plaatsen. Tot en met 7 mei kon het ruime publiek kennis maken met de waardevolle verenigingsvlaggen en proeven van de boeiende geschiedenis van die verenigingen.


Om de kwaliteit en zekerheid van bewaring en mogelijkheden tot bekijken te verhogen, werd door het bestuur beslist om de vlaggen te schenken aan de stad Torhout. De stad kan ze samen met de andere verenigingsvlaggen die ze in bezit heeft, bewaren. In de gemeenteraad van 26 oktober 2009 werd de schenking van de vijf gerestaureerde vlaggen samen met de vlag van de Orde van de Puype aanvaard volgens de voorwaarden gevraagd door het bestuur van de Geschied- en Heemkundige kring het Houtland. Ook het op maat gemaakte rek en de opbergings- en presentatiesystemen werden geschonken. Volgens de voorwaarden verplicht de stad er zich toe om de vlaggen in goede staat te bewaren en daarbij onder meer aandacht te verlenen aan de bewaaromstandigheden. Ook de mogelijkheid om de vlaggen bij gelegenheid te gebruiken werd opgenomen.


Het project is afgesloten. Aan allen die meewerkten, zowel fysiek, financieel als moreel, willen wij graag onze dank betuigen. Zonder de steun die binnen en buiten de eigen vereniging werd gevonden, was dit project niet haalbaar. We mogen tevreden terugkijken naar het bereikte resultaat en hopelijk nog vaak genieten van de gerestaureerde vlaggen.


Voor meer informatie verwijzen we graag naar het artikel dat over het project verscheen:


Vandeginste Hendrik, Restauratieproject 'Vlaggen in Nood', in: Het Houtland, Torhout, Het Houtland, 2009, pp.68-83. 

In 2007-2009 werd door de kring een project opgezet met als doel de betere bewaring en eventuele restauratie van vijf verenigingsvlaggen.